Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno lopšelis-darželis "Spindulys"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191635537
Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nustatytas sąlygas

Kontaktinė informacija

Sukilėlių pr. 71
LT-49324
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Elena Puodžiukaitienė
+370 37386773
+370 37386773

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos