Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188607150
Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžta veikla

Kontaktinė informacija

Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius
LT-01109
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rokas Stabingis
+370 52396423
+370 52396960

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos