Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus Žemynos gimnazija
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190008827
Vidurinis mokymas 802000

Kontaktinė informacija

Čiobiškio 16
LT07181
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Tomas Jurgutis
+370 52400561
+370 60597980
+370 52400560
Vilniaus Žemynos gimnazija

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos