Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

LIETUVOS KARIUOMENĖS DR. JONO BASANAVIČIAUS KARO MEDICINOS TARNYBA
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191832666
Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba yra vienas iš Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos padalinių, organizuojantis asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą krašto apsaugos sistemoje bei Lietuvos kariuomenės vienetų medicininę paramą. Pagrindinis sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir medicininės paramos tikslas – apsaugoti karius nuo ligų, traumų ir kiek galima daugiau susirgusiųjų, sužeistųjų grąžinti į rikiuotę.

Kontaktinė informacija

Vytauto pr. 49, LT-44331 Kaunas
44331
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rita Jurgaitienė
+370 37204747
+370 37204602

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos