Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "TRAKŲ PASLAUGOS"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 181522014
Viešųjų teritorijų ir aplinkos priežiūra ir tvarkymas, žaliųjų atliekų ir komunalinių atliekų tvarkymas, kapinių priežiūra

Kontaktinė informacija

Aukštadvario g. 5, Trakai
21108
Trakai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

UAB Trakų paslaugos "Trakų paslaugos"
+370 52855355
+370 52855355

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Aplinka
  • Viešoji tvarka ir saugumas