Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 290765660
Nacionalinio dokumentų fondo kaupimas, saugojimas ir panaudojimas visuomenės informavimo tikslais. Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų valdymo priežiūra.

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 160
76297
Šiauliai
Lithuania

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos