Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

SĮ 'Kretingos komunalininkas'
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 163934977
Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 118, LT-97133 Kretinga
LT-97134
Kretinga
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Kristina Žulkienė
+370 44544676
+86 9903724
+370 44544676

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Komunalinės paslaugos
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Savivaldybės įmonė, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos
  • Aplinka
  • [Atliekų surinkimas]