Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
Skyrius: Vilniaus m.
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 301850606
Rūpintis Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės (kelių savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas

Kontaktinė informacija

M. K. Čiurlionio g. 100
LT-03100
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Aurelija Peleckaitė
+37 052711244
Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos