Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302526105
Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas užtikrina tinkamą krašto apsaugos sistemos institucijų infrastruktūros objektų funkcionavimą, aprūpinimą būtinomis materialinėmis vertybėmis ir paslaugų joms teikimą.

Kontaktinė informacija

Totorių g. 25/3
LT-01121
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Elona Balčiūnaitė
+370 52735596
+370 52735596

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos