Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302526112
Centrinio valstybinio administravimo sistemai priklausanti perkančioji organizacija (išskyrus krašto apsaugos sistemos karinius vienetus ir tarnybas). Perkančiosios organizacijos tipo kodas - 1.

Kontaktinė informacija

Ozo g. 4 A
LT-08200
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Lauryna Gružaitė
+370 52375641
+370 52370233
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos