Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 121351441
projektuoja, diegia ir techniškai palaiko geoinformacines sistemas; kuria, atnaujina ir platina geoinformacines duomenų bazes; tvarko georeferencinio pagrindo duomenis

Kontaktinė informacija

Sėlių g. 66
LT-08109
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vidmantas Dubikaltis
+370 52731058

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos