Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188708224
Perkančiosios organizacijos pagrindinė veiklos sritis ar sritys regiono ar vietos valdžios institucija Bendros viešosios paslaugos

Kontaktinė informacija

Rinktinės g. 50
09318
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Džaneta Petkevič
+370 52400173

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Gatvės pavadinimas
06299
Pašto kodas, Miestas
06299, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
El. paštas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: