Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188708224
Perkančiosios organizacijos pagrindinė veiklos sritis ar sritys regiono ar vietos valdžios institucija Bendros viešosios paslaugos

Kontaktinė informacija

Rinktinės g. 50
09318
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Džaneta Petkevič
+370 52400173

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos