Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302296914
Organizuoti profesionalaus scenos meno (koncertų ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą bei viešą atlikimą. Scenos meno rūšis - muzika.

Kontaktinė informacija

Tilžės g. 140
76350
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Saulius Kauneckas
+370 41423424

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos