Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kazlų Rūdos "Saulės" mokykla
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190984913
Specialusis pagrindinis ugdymas

Kontaktinė informacija

Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūdos m., LT-69443 Kazlų Rūd
LT-69443
Kazlų Rūda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Robertas Virpša
+370 34395181
+370 67005470
+370 34395181

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos