Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302536989
221000000-1 Spausdintos knygos 22112000-8 vadovėliai 22113000-5 Bibliotekos knygos 22114000-2 Žodynai, žemėlapiai, gaidų rinkiniai ir kitos knygos 22120000-7 Leidiniai 22130000-0 Žinynai (katalogai) 22200000-2 laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai

Kontaktinė informacija

A. Mickevičiaus g. 9
LT-44307
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Giedrė Plėštienė
+370 37372170
+370 37372174

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos