Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111966952
Mokyklos pagrindinė veiklos sritis - švietimas

Kontaktinė informacija

T. Kosciuškos g. 11, LT-01100 Vilnius
2600
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Leonarda Valikonienė
+370 52622871
+370 69912437

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos