Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190139463
Bendrasis pradinis, pagrindinis ir vidurinis mokymas

Kontaktinė informacija

Šarkuvos g. 28, LT-48168 Kaunas
48168
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sandra Palšauskienė
+370 37239935
+370 37239935

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai