Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

LITGRID, AB
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302564383
Tipo kodas 7. Veikla energetikos srityje: stacionariųjų tinklų, skirtų teikti elektros energijos perdavimo paslaugas, teikimas naudoti

Kontaktinė informacija

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
05131
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Arūnas Jurgelaitis
+370 65611391
LITGRID, AB

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos


Skundų pateikimo procedūra

Tarnyba, iš kurios galima gauti informaciją apie skundų pateikimą:
Organizacijos pavadinimas
Vilniaus apygardos teismas
Pašto kodas, Miestas
, Vilnius
Šalis
Lietuva
Telefonas
+370 70668369
El. paštas
vilniaus.apygardos@teismas.lt
Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga: