Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

LITGRID, AB
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302564383
Tipo kodas 7. Veikla energetikos srityje: stacionariųjų tinklų, skirtų teikti elektros energijos perdavimo paslaugas, teikimas naudoti

Kontaktinė informacija

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
05131
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Arūnas Jurgelaitis
+370 65611391
LITGRID, AB

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos