Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Skyrius: Vilnius
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191379828
Biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija, Tado Vrublevskio dovanota Vilniaus visuomenei 1926 m. Bibliotekos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos mokslų akademija. Teisę naudotis Biblioteka turi visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Kontaktinė informacija

Žygimantų g. 1
01102
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Tadas Valentukevičius
+370 52123943
+370 67554344
+370 52629537

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos