Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Suvalkijos socialinės globos namai
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190796758
Socialinė globa

Kontaktinė informacija

Petro Katiliaus g. 22, Katiliškių k., Šunskų sen.
LT-68463
Marijampolė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gintautas Žemaitis
+370 34361521
+370 6104301
+370 34351424

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos