Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lopšelis - darželis "Spindulėlis"
Skyrius: Lopšelis - darželis
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191642916
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Kontaktinė informacija

Kalniečių 245A
49339
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dovilė Jackūnaitė
+370 37734668
+370 37731694

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos