Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB "Vilniaus planas"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 123615345
Kartografija, kadastras, teritorijų planavimas

Kontaktinė informacija

Lvovo g.25-102
09320
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Živilė Gricytė-Rukuižienė
+370 52112449
+370 61209070
+370 52112445

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos