Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga "Ekoagros"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 259925770
Ekologinės gamybos sertifikavimas (tipo kodas-4)

Kontaktinė informacija

Laisvės al. 67
LT-44304
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Miglė Rožytė-Baltrušaitienė
+370 37203181
+370 61421477
+370 37203182

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos