Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 172208281
Komunalinės paslaugos

Kontaktinė informacija

Žemaičių g. 10
60119
Raseiniai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Agnė Stankutė-Samalionienė
+370 42851578
+370 42851578
UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Komunalinės paslaugos
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos