Public company profile

Company information

Name and description

LR Ginklų fondas prie LR VRM
Department:
Organisation no (or VAT): 191769098
Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) yra įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos, aprūpinanti valstybės institucijas ir įstaigas, juridinius asmenis ir Lietuvos Respublikoje įsteigtus ES valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įmonių filialus, fizinius asmenis ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ir specialiosiomis priemonėmis ir atliekanti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Contact information

Linkmenų g. 26
LT-08217
Vilnius
Lithuania

Contact person

Renata Brusokienė
+370 70663460
+370 68696380
+370 70663466

Public documents

External links


Buyer profile

Sector:
  • General procurement
  • Defence and security
Main activity
- in case of a notice published by a contracting authority
  • Defence