Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

LR Ginklų fondas prie LR VRM
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 191769098
Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Ginklų fondas) yra įstaiga prie Vidaus reikalų ministerijos, aprūpinanti valstybės institucijas ir įstaigas, juridinius asmenis ir Lietuvos Respublikoje įsteigtus ES valstybių narių ir kitų Europos ekonominės erdvės valstybių įmonių filialus, fizinius asmenis ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ir specialiosiomis priemonėmis ir atliekanti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Kontaktinė informacija

Linkmenų g. 26
LT-08217
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Renata Brusokienė
+370 70663460
+370 68696380
+370 70663466

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Gynyba