Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VŠĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
Skyrius: Šiauliai
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 145378272
Sveikatos priežiūra

Kontaktinė informacija

Vilniaus g. 125
76354
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Inga Tamosinaitė
+370 41433764
+370 41524123

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos