Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190757417
Organizuoja Kultūrinio rezervato veiklą, užtikrina jo apsaugą ir naudojimą pagal paskirtį.(4)

Kontaktinė informacija

Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Širvintų r. sav.
19172

Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ramojus Kraujelis
+370 38247371
+370 68797075
+370 38247391

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos