Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188777932
3 Administracija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitus įstatymų ir Tarybos kolegijos jai pavestas užduotis. Kaupia, sistemina bei ruošia Tarybos, kolegijos, mero, Administracijos direktoriaus veiklai reikalingą informaciją ir kitą medžiagą bei teikia Tarybai, kolegijai, merui, Administracijos direktoriui pasiūlymus savivaldos institucijų kompetencijai pavestais klausimais.

Kontaktinė informacija

Atgimimo g. 12
69443
Kazlų Rūda
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Virginija Razulevičienė
+370 34368631
+370 65631737
+370 34395276

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos