Public company profile

Company information

Name and description

VIEŠOJI ĮSTAIGA K.GRINIAUS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO LIGONINĖ
Department:
Organisation no (or VAT): 135134113
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimas. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: 1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas; 2. kita įstatymais neuždrausta ūkinė, komercinė veikla, susieta su įstaigos tikslų pasiekimu (pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinanti veikla, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Contact information

Kruonio G. 21
45366
KAUNAS
Lithuania

Contact person

Žydrė Nutautienė
+370 37346675
+370 61691812
+370 37345743

Public documents

No documents uploaded

External links