Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 135134113
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimas. Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: 1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas; 2. kita įstatymais neuždrausta ūkinė, komercinė veikla, susieta su įstaigos tikslų pasiekimu (pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinanti veikla, konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas ir kt.).

Kontaktinė informacija

Kruonio g. 21
45370
Kaunas
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jolita Gylienė
+370 37346185
+370 61552467

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos