Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiaulių sanatorinė mokykla
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190983964
Pagrindinė veikla - bendrasis mokymas (kodas 80.21.10), kita, su žmonių sveikatasusijusi veikla (kodas 85.14) Kita veikla: pradinis mokymas (kodas 80.10.30), gydytojų specialistų veikla (kodas 85.10.30), bendroji (terapinė) stomotologo veikla (kodas 85.13.10), socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu (kodas 85.31), mokyklų užkandinių, valgyklų ir virtuvių veikla (kodas 55.51.20), sveikatingumo centrų veikla (kodas 93.04.30)

Kontaktinė informacija

K.Kalinausko g.17
76281
Šiauliai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Saulius Dovydaitis
+370 41524612
+370 67213104

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos