Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Kelmės vietinis ūkis
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 162732556
Rangos darbai,atliekų tvarkymas, daugiabučių namų administravimas

Kontaktinė informacija

Žemaitės g. 23,Kelmė
LT-86743
Kelmė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Rima Petkevičienė
+370 42761250
+370 42761250

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos