Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VĮ Registrų centras
Skyrius: Centrinis
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 124110246
Įmonė tvarko Nekilnojamojo turto kadastrą ir registrą, Adresų registrą, Juridinių asmenų registrą, kuria, įgyvendina, plėtoja ir tvarko su šiais bei kitais registrais susijusias informacines sistemas, tvarko registrų archyvus.

Kontaktinė informacija

Lvivo g. 25-101
09320
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Robertas Ignatjevas
+370 52688352
VĮ Registrų centras

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
  • Gynyba ir saugumas
  • Gynyba ir saugumas – Mažos vertės pirkimo skelbimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Bendrosios viešosios paslaugos