Public company profile

Company information

Name and description

Všį Vilniaus jėzuitų gimnazija
Department: Vilnius
Organisation no (or VAT): 291812440
Pagrindinės veiklos pavadinimas – Bendrasis vidurinis mokymas. Steigėjas – Lietuvos jėzuitų provincija. Gimnazija veiklą grindžia Romos Katalikų Bažnyčios mokymu, Jėzuitų auklybos pagrindais ir IPP praktinis pritaikymas. Gimnazija įgyvendina pagrindinio bei vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.

Contact information

Augustijonų g. 5
01128
Vilnius
Lithuania

Contact person

Toma Venslovaitė
+370 52431653

Public documents

No documents uploaded

External links