Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Jaunuolių dienos centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 248209780
Pagrindinė veiklos rūšis – nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliais asmenimis veikla, kodas 88.10. Kitos veiklos rūšys: kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59 .

Kontaktinė informacija

Kranto g. 18
LT-35173
Panevėžys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Lina Trebienė
+370 45582598
+370 61196668
+370 45582598

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos