Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Širvintų sporto centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190374721
Neformalus mokinių švietimas

Kontaktinė informacija

Kalnalaukio g. 28
LT-19109
Širvintos
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Algimantas Kmitas
+370 38251890
+370 38251890

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos