Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešoji biblioteka
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 290346210
Informacinė, švietėjiška, kultūrinė ir leidybinė veikla, bibliotekinis rajono gyventojų aptarnavimas, informacinių paslaugų vartotojams teikimas

Kontaktinė informacija

Vytauto g. 30, Ukmergė, LT-20107 Ukmergės r.
LT-20107
Ukmergė
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Virginija Tylienė
+370 61455699
+370 61494781
+370 61455699

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos