Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 126125624
Po tipo kodas 4

Kontaktinė informacija

S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
03109
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Irena Meškauskienė
+370 52639762
+370 52514401
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos