Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Panevėžio r. Raguvos gimnazija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190398245
Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo paslaugas teikianti biudžetinė įstaiga.

Kontaktinė informacija

Laisvės g. 24, Raguva LT-38155 Panevėžio r.
LT38155
Raguva
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Audrius Karaliūnas
+370 45591498
+370 68214021

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos