Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija
Skyrius: Telšių
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 190448495
Ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu žmogumi. Sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą. Sudaryti sveikas ir saugias darbo ir ugdymosi sąlygas. Užtikrinti ugdymo kokybę, atsižvelgiant į bendrąsias programas ir išsilavinimo standartus. Organizuoti mokinių maitinimą, bei pavėžėjimą.

Kontaktinė informacija

J. Basanavičiaus g. 1, Viekšnių m., Mažeikių r. s
89488
Viekšniai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Algirdas Žalys
+370 44339030
+370 68243595
+370 44339030

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos