Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

VšĮ Valdymo koordinavimo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 110068011
Įstaiga tiria įvairius žmogaus socialinės raidos aspektus: socialinę atskirtį, benamystę, lygias galimybes darbo rinkoje ir informacinėje visuomenėje, mokymosi visą gyvenimą, socialinės partnerystės ir bendruomenės stiprinimo galimybes bei probleminių regionų atgimimą.

Kontaktinė informacija

Gedimino pr. 38
01104
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dovilė Juškevičienė
+370 62073679
+370 62073679

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos