Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Savivaldybės įmonė Telšių butų ūkis
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 180102018
Nekilnojamo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas.Gyvenamo fondo eksploatacija,profilaktiniai darbaiir einamas remontas.Žaliųjų plotų priežiūra. Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas. Nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimas ir panaši veikla. Gatvių valymas.Santechnikos įtaisų įrengimas.

Kontaktinė informacija

Plungės 29, Telšiai
LT87329
Telšiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Adomas Domarkas
+370 44460320
+8 65548983
+370 44460320

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos