Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188683671
kultūra

Kontaktinė informacija

J. Basanavičiaus g. 5
LT-01118
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Nerijus Baranauskas
+370 52193400
+370 52623120

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos