Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 193135687
KPMPC veiklos tikslas – laiduoti Lietuvos profesinio rengimo sistemos plėtrą, kuri atlieptų ūkio poreikius ir šalies bei tarptautines iniciatyvas. KPMPC veiklos uždaviniai: gerinti profesinio rengimo ir ūkio poreikių dermę; gerinti profesinio mokymo kokybę; didinti profesinio mokymo patrauklumą; stiprinti profesinio rengimo dalyvių bendradarbiavimą.

Kontaktinė informacija

Viršuliškių g. 103
LT-05115
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Dalia Isajenkienė
+370 60482921
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos