Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

UAB Anykščių komunalinis ūkis
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 154111083
Paslaugos

Kontaktinė informacija

Gegužės g. 47, Anykščiai
LT 29107
Anykščiai
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Sandra Šablevičiūtė
+370 38142630

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos