Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302692454
įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė - Sveikata (12)

Kontaktinė informacija

Antakalnio g.57
10207
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Vaidas Šakalis
+370 52104516
+370 52346966
Viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Vieši dokumentai

Išorinės nuorodos


Pirkėjas profilis

Skyrius:
  • Bendras viešasis pirkimas
Perkančiosios organizacijos tipas:
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
Pagrindinė veikla
- tuo atveju, kai pranešimą paskelbia perkančioji organizacija
  • Sveikata