Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302705738
Gydymo įstaiga

Kontaktinė informacija

A.Jakšto g. 4
35138
Panevėžys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Jurgita Mažeikienė
+370 45502226
+370 61068013
+370 45424296

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos