Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga "Active Vilnius"
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 302682862
Viešoji įstaiga „Active Vilnius“ (toliau – įstaiga) yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta ne pelno organizacija, veikianti kūno kultūros ir sporto srityse ir viešai teikianti šių sričių paslaugas Vilniaus bendruomenei.

Kontaktinė informacija

S. Nėries g. 45A
LT-06305
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Gintas Teslia
+370 52034815
+370 67244408
Viešoji įstaiga "Active Vilnius"

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos