Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemenčinės miesto seniūnija
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 188704884
viešųjų pirkimų ataskaitų pildymas ir teikimas

Kontaktinė informacija

Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav.


Lithuania

Kontaktinis asmuo

Mečislav Borusevič
+370 52371222
+370 852371222

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos