Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 111963995
Profesinis mokymas

Kontaktinė informacija

Staniūnų g. 68, 36143 Panevėžys
36143
Panevėžys
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Laura Galiauskienė
+370 45431337
+370 68711388
+370 45587138

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos