Viešas įstaigos profilis

Organizacijos informacija

Pavadinimas ir aprašymas

Šiuolaikinio meno centras
Skyrius:
Įmonės kodas (arba PVM nr.): 291424950
kultūra (4-Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas)

Kontaktinė informacija

Vokiečių g. 2, LT-01130 Vilnius
LT-01130
Vilnius
Lithuania

Kontaktinis asmuo

Ieva Laurinėnienė
+370 52624019
+370 52623954
Šiuolaikinio meno centras

Vieši dokumentai

Neįkelti dokumentai

Išorinės nuorodos